GALLERY

Life stories about houses, animals and the neighborhood

"Steffi's" house

stefii4
erdosmecskei_vendeghaz_steffi_haza_furdoszoba
+ 22

Engelbert's house

A hosszú ház
erdosmecske_vendeghazak_hosszuhaz_es_steffi_haza
+ 43

Animals and environment

erdosmecske_kisrackak_02
kacsak02
+ 85

Life pictures

erdosmecskei_taj011
erdosmecske_telen
+ 29

Renovation of houses

A házak felújítása
A házak felújítása
+ 10

The cellar and the press-house

erdosmecske_borospince_bejarata
szolokertes_mecskei_panorama
+ 24