GALLERY

Life stories about houses, animals and the neighborhood

"Steffi's" house

steffi_haza_nyar
erdosmecskei_vendeghaz_steffi_haza_furdoszoba
+ 22

Engelbert's house

erdosmecske_vendeghaz_a_hosszu_haz_falietwas
erdosmecske_vendeghaz_a_hosszu_haz_racsos_agy
+ 43

Animals and environment

kecskefejes_erdosmecske
2017.június 013
+ 85

Life pictures

erosmecske_tavaszi_nyugalom
paprikafuzer
+ 29

Renovation of houses

A házak felújítása
A házak felújítása
+ 10

The cellar and the press-house

erdosmecske_borozas
preshaz_erdosmcske
+ 24